رای به سایت :
68
محبوب
حوزه 220 میثاق
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

نقدی بر همایش مدافعان حریم خانواده
نقدی بر همایش مدافعان حریم خانواده

همایش مدافعان حریم خانواده به همت شهرداری منطقه‌ی ده روز دوشنبه 21 تیر در میدان جمهوری برگزار گردید.

حوزه 220 میثاق 1395/04/23