رای به سایت :
1833
محبوب
حوزه 225 مرصوص
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

توزیع افطاری ساده در ماه مبارک رمضان
توزیع افطاری ساده در ماه مبارک رمضان

توزیع افطاری ساده توسط بسیجیان پایگاه علی ابن ابیطالب (ع) با همکاری حوزه 225 مرصوص

حوزه 225 مرصوص 1397/03/20