رای به سایت :
8305
محبوب
حوزه 226 بشیر
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
دوشنبه 30 مهر 1397 -

حرف بازدید کنندگان نوجوان  نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حرف بازدید کنندگان نوجوان نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حرف بازدید کنندگان نوجوان نمایشگاه فهمیده های آسمانی
    تاریخ› دوشنبه 06 مهر 1394 - 13:33

حرف بازدید کنندگان نوجوان نمایشگاه فهمیده های آسمانی

شکار لحظه ها
شکار لحظه ها
شکار لحظه ها
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 19:05

شکار لحظه ها

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه 10 و جانشین محترم فرماندهی  ناحیه مقداد و هیات همراه از غرفه های حوزه 226 بشیر
بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه 10 و جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقداد و هیات همراه از غرفه های حوزه 226 بشیر
بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه 10 و جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقداد و هیات همراه از غرفه های حوزه 226 بشیر
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 13:04

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه 10 و جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقداد و هیات همراه از غرفه های حوزه 226 بشیر

تصاویری از حضور مقتدرانه گردان امداد و نجات حوزه 226 بشیر در رزمایشی از جنس اقتدار
تصاویری از حضور مقتدرانه گردان امداد و نجات حوزه 226 بشیر در رزمایشی از جنس اقتدار
تصاویری از حضور مقتدرانه گردان امداد و نجات حوزه 226 بشیر در رزمایشی از جنس اقتدار
    تاریخ› یکشنبه 15 شهريور 1394 - 04:29

تصاویری ازحضور مقتدرانه گردان امداد و نجات حوزه 226 بشیر در رزمایشی از جنس اقتدار

توجیه میدانی رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش اقتدار ثار الله
توجیه میدانی رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 11 دي 1348 - 07:00

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 226 بشیر ناحیه مقاوت بسیج مقداد عصر امروز رزمایش اقتدار ثاراله اغاز گردید و تعداد 130نفر از خواهران این حوزه در این رزمایش شرکت کردند

RSS