رای به سایت :
8305
محبوب
حوزه 226 بشیر
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 29 مهر 1397 -

ایستگاه ورزشی پایگاه شهید رجبی
ایستگاه ورزشی
ایستگاه ورزشی پایگاه شهید رجبی
    تاریخ› سه شنبه 04 آذر 1393 - 02:05

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 226 بشیر ناحیه مقاومت بسیج مقداد در پایگاه شهید رجبی این حوزه ایستگاه

همایش خواهران ورزشکار بسیجی
همایش خواهران ورزشکار بسیجی
    تاریخ› شنبه 07 تير 1393 - 03:50

همایش خواهران ورزشکار بسیجی حوزه 226 بشیر در تپه های نورشهدا برگزار گردید .

RSS