رای به سایت :
289
محبوب
حوزه 227 آل طه
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
جمعه 27 مهر 1397 -

شهید مسلم خیزاب
شهید مسلم خیزاب

شهید مسلم خیزاب: بر روی سنگ قبرم بنویسید که تشنه نابودی صهیونیست ها بوده و هستم و بهترین روزم، روز نابودی صهیونیست هاست.

حوزه 227 آل طه 1397/05/25
بگذارید دشمن دنبال شما بدود
بگذارید دشمن دنبال شما بدود

مقام معظم رهبری: باید راه خودمان را برویم، بگذارید دشمن دنبال شما بدود

حوزه 227 آل طه 1397/05/25
درد دل با کربلا
درد دل با کربلا

غم دوری کربلا را با دیگر عاشقان کربلای ارباب شریک شوید و بگویید آنچه در قلبتان میگذرد...

حوزه 227 آل طه 1397/05/25
جنگ روانی / 1
جنگ روانی / 1

هر کس فضاى تهمت‌زنى در داخل کشور و جنگ روانى علیه نظام را تقویت و تشدید کند، مزدور امریکاست و براى امریکا کار کرده است؛ چه از امریکا پول بگیرد، چه نوکر بى‌مزد و مواجب امریکا باشد.

حوزه 227 آل طه 1397/05/25
هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته
هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته

مقام معظم رهبری: ۶ ماه از برجام گذشته و هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته. برجام برای برداشتن تحریم بود که برداشته نشده.

حوزه 227 آل طه 1397/05/25

1 2 3 4... 5