رای به سایت :
290
محبوب
حوزه 227 آل طه
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -
اگر قوه قضائیه خوب عمل کند
پوستر/فضای مجازی حوزه 227 آل طه

اگر قوه قضائیه خوب عمل کند

مقام معظم رهبری: اگر قوه قضائیه خوب عمل کند مردم از کل حاکمیت راضی خواهند شد
calendar
تاریخ : 1397/05/25 - 13:58
0
محبوب  
رای به خبر :