رای به سایت :
290
محبوب
حوزه 227 آل طه
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
شنبه 31 فروردين 1398 -
شهید مسلم خیزاب
پوستر/فضای مجازی حوزه 227 آل طه

شهید مسلم خیزاب

شهید مسلم خیزاب: بر روی سنگ قبرم بنویسید که تشنه نابودی صهیونیست ها بوده و هستم و بهترین روزم، روز نابودی صهیونیست هاست.
calendar
تاریخ : 1397/05/25 - 14:13
0
محبوب  
رای به خبر :