تاریخ : پنجشنبه 01 فروردين 11:11
کد خبر : 709134
سرویس خبری : پوستر
 

اگر قوه قضائیه خوب عمل کند

پوستر/فضای مجازی حوزه 227 آل طه

اگر قوه قضائیه خوب عمل کند

مقام معظم رهبری: اگر قوه قضائیه خوب عمل کند مردم از کل حاکمیت راضی خواهند شد

پوستر/فضای مجازی حوزه 227 آل طهسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ