تاریخ : پنجشنبه 01 فروردين 13:12
کد خبر : 709139
سرویس خبری : پوستر
 

مسئولان از نزدیک با مردم ارتباط برقرار کنند

پوستر/فضای مجازی حوزه 227 آل طه

مسئولان از نزدیک با مردم ارتباط برقرار کنند

مقام معظم رهبری: مسئولان از نزدیک با مردم ارتباط برقرار کنندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ