رای به سایت :
1145
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
پنجشنبه 23 آذر 1396 -
اجتماع بزرگ بسیجیان  سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در حرم حضرت امام خمینی (ره)
تصاویر/

اجتماع بزرگ بسیجیان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در حرم حضرت امام خمینی (ره)

اجتماع بزرگ بسیجیان سپاه حضرت محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ در حرم حضرت امام خمینی (ره) در هفته مبارک بسیج برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/09/05 - 10:02
2
محبوب  
رای به خبر :