قسم | حماسه و پایداری
   
پایگاه مقاومت بسیج الهادی
 
سه شنبه 23 مرداد 1397 -

رای به سایت :
11
محبوب

سالروز بازگشت آزادگان
سالروز بازگشت آزادگان
    تاریخ› پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 15:43

مقام معظم رهبری از دوران سخت اسارت به عنوان ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نام بردندو.....

RSS