پایگاه مقاومت بسیج شهید خاوری
 
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
45
محبوب

برنامه فوتسال ویژه اعضاء طرح صالحین هرهفته در مجموعه ورزشی جانبازان برگزار می گردد.
فوتسال ویژه اعضاء طرح صالحین
برنامه فوتسال ویژه اعضاء طرح صالحین هرهفته در مجموعه ورزشی جانبازان برگزار می گردد.
    تاریخ› یکشنبه 01 مرداد 1396 - 13:38

برنامه فوتسال ویژه اعضاء طرح صالحین هرهفته در مجموعه ورزشی جانبازان برگزار می گردد.

RSS