تاریخ : چهارشنبه 09 آبان 20:05
کد خبر : 721385
سرویس خبری : سایر محتوای گرافیک
 

برگزاری کلاسهای مهارت آموزی بهداشتی ورفتاری درخانواده درپایگاه خواهران بسیج مسجدغفوری

برگزاری کلاسهای مهارت آموزی بهداشتی ورفتاری درخانواده درپایگاه خواهران بسیج مسجدغفوری

کلاسهای مهارت آموزی بهداشتی ورفتاری درخانواده توسط پایگاه بسیج شهیدفرهان باشی باهمکاری پایگاه بهداشت وسلامت محله درمسجدغفوری برگزار گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید شاهچراغی  حوزه 227 آل طه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد 
این کلاسها ازاواخرمهرماه 97یک روزدرهفته (پنجشنبه هاصبح)برگزارمیگردد.خانم دکترحسومی مسئول پایگاه بهداشت آل طه به عنوان مشاوردراین برنامه حضورداشتندوبه سوالات حاضران پاسخ میدادند.ازجمله موضوعات موردبحث میتوان به بیماریهای زنان،علائم وراههای پیشگیری ازآن ،راهکارهایی برای سلامت سالمندان وآشنایی باویتامینهای ضروری موردنیاز کودکان اشاره کرد.
باتوجه به میزان استقبال خواهران عناوین وموضوعات متنوعی دراین کلاسها موردبحث قرارخواهدگرفت.

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ