پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدیان
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
25
محبوب

شهید بزرگوار مهدی زندیه

تاریخ شهادت:  1365-09-24
محل شهادت:  

بهشت را به بها دهند نه به بهانه
(شهيد مظلوم بهشتى)   يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربك راضيه مرضيه فادخلى فى عبادى ودخلى جنتى.
اى نفس مطمئن و دل‌آرام امروز به حضور پروردگارت باز آى كه تو خشنود و او راضى از تو است پس باز آى و در صف بندگان خاص من درآى و در بهشت من داخل شو.بنام خداوندى كه خلق كرد تمام موجودات جهان را و به حكم اينكه رب العالمين و داراى فيض نامنتهائى است به هر نوعى از انواع موجودات در حد آن موجود ممكن و شايسته است لطف و عنايت داد و موجودات را در مسير كمالشان هدايت نمود،اين هدايت شامل همه موجودات است از كوچكترين ذره تا بزرگترين ستاره و از پست‌ترين موجود بيجان تا عاليترين جاندارها يعنى انسان .