پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدیان
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
25
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج شهید بزرگوار مسعود محمدیان

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج شهید بزرگوار مسعود محمدیان جمعی حوزه 227 آل طه
<p> پایگاه مقاومت بسیج شهید بزرگوار مسعود محمدیان جمعی حوزه 227 آل طه در حوزه استفحاظی منطقه ده خیابان شهید دعوتی</p> <p> هفت چنار تقرار دارد .<img src="http://ghasam.ir/meghdad/p1012/images/upfiles/20170715/بنر 23.jpg" /></p>