تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 12:58
کد خبر : 696321
سرویس خبری : عکس خبری
 

مراسم پر فیض زیارت عاشورا در جوار پاک شهید مسعود محمدیان

مراسم پر فیض زیارت عاشورا در جوار پاک شهید مسعود محمدیان

مراسم پر فیض زیارت عاشورا در جوار پاک شهید مسعود محمدیان

مراسم پر فیض زیارت عاشورا در جوار پاک شهید مسعود محمدیان

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدیان   حوزه 227 آل طه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ، با عنایت پرودگار طبق سنوات گذشته پایگاه شهید مسعود محمدیان برگزار می نماید .

مراسم زیارت پر فیض عاشورا در جوار پاک شهید مسعود محمدیان 

زمان : چهارشنبه 97/3/23 

مکان : بهشت زهرا قطعه 53 

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ