قسم | برچسب ها › بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدیان
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
24
محبوب
بیانات در حضرت آقا  در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها
بیانات در حضرت آقا در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها

بیانات در حضرت آقا در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها

1397/03/22 04:49