پایگاه مقاومت بسیج پیغمبر(ص)
 
چهارشنبه 02 اسفند 1396 -

رای به سایت :
369
محبوب

اردوی تیراندازی و پینت بال ویژه اعضای پایگاه تابستانی مسجد پیغمبر (ص)
اردوی تیراندازی و پینت بال ویژه اعضای پایگاه تابستانی مسجد پیغمبر (ص)
    تاریخ› شنبه 17 تير 1396 - 16:03

اولین اردوی تابستانی تیراندازی و پینت بال در تاریخ 16 تیر برگزار گردید.

RSS