پایگاه مقاومت بسیج آل بویه
 
شنبه 27 آبان 1396 -

رای به سایت :
1580
محبوب
معرفی پایگاه : شهید حمیدرضا آل بویه

توضيحات:  تحت پوشش حوزه 213 فتح - ناحیه مقداد، از سال 1358 تشکیل شده است .