پایگاه مقاومت بسیج آل بویه
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
1766
محبوب
معرفی پایگاه : شهید حمیدرضا آل بویه

توضيحات:  تحت پوشش حوزه 213 فتح - ناحیه مقداد، از سال 1358 تشکیل شده است .