تاریخ : چهارشنبه 22 شهريور 11:54
کد خبر : 551241
سرویس خبری : عکس خبری
 

اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقه فضای مجازی
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

در روز سه شنبه،نفرات برتر مسابقه فضای مجازی پایگاه شهید حمیدرضا آل بویه معرفی شده و از آن ها با اهدای جایزه تقدیر به عمل آمد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ