تاریخ : چهارشنبه 22 شهريور 11:57
کد خبر : 551243
سرویس خبری : عکس خبری
 

حلقه صالحین شهید محمد ابراهیم همت
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

حلقه صالحین شهید حاج محمد ابراهیم همت با حضور اعضا برگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ