تاریخ : پنجشنبه 14 دي 07:20
کد خبر : 633680
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

خداحافظ سالار

خداحافظ سالار

معرفی کتاب"خداحافظ سالار"

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب " خداحافظ سالار "

مولف : حمید حسام

ناشر : مرکز مطالعات پژوهشی ۲۷ بعثتسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ