تاریخ : پنجشنبه 14 دي 07:23
کد خبر : 633682
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

البکاء

البکاء

معرفی کتاب"البکاء"

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب " البکاء "

مولف : صالح عبداللهی نسب

ناشر : نشر پیام آزادیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ