تاریخ : یکشنبه 17 دي 18:35
کد خبر : 636111
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

الفبای اقتصاد مقاومتی

الفبای اقتصاد مقاومتی

معرفی کتاب"الفبای اقتصاد مقاومتی"

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب " الفبای مقاومتی "

مولف : مهدی فرج اللهی

ناشر : نشر نازگلسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ