تاریخ : یکشنبه 17 دي 18:41
کد خبر : 636118
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

مسیح کردستان

مسیح کردستان

معرفی کتاب " مسیح کردستان "

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب " مسیح کردستان "

زندگی پیش از انقلاب شهید محمد بروجردی

مولف : نصرت الله محمود زاده

ناشر : انتشارات ملک اعظمسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ