تاریخ : پنجشنبه 21 دي 20:51
کد خبر : 638643
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

رمان سیاه چمن

رمان سیاه چمن

معرفی کتاب"سیاه چمن "

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب رمان " سیاه چمن "

مولف : امیرحسین فردی

ناشر : انتشارات سوره مهرسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ