تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 14:59
کد خبر : 674144
سرویس خبری : سایر محتوای گرافیک
 

ظرف تفلون و قاشق چوبی

ظرف تفلون و قاشق چوبی

خاطره ای از شهید ابراهیم همت

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

ظرف تفلون و قاشق چوبی

خاطره ای از شهید محمد ابراهیم همتسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ