تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 23:02
کد خبر : 694797
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

قدیس

قدیس

معرفی کتاب

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب " قدیس "

مولف : ابراهیم حسن بیگی

ناشر : نشر نیستانسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ