تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 19:37
کد خبر : 695797
سرویس خبری : امام و رهبری
 

عزل یک خائن

عزل یک خائن

کلام امام راحل

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

عزل یک خائن

کلام امام خمینی (ره)سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ