تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:30
کد خبر : 696340
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

جاذبه و دافعه علی (ع)
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

جاذبه و دافعه حضرت علی (ع)

کلام استاد شهید مرتضی مطهریسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ