تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:32
کد خبر : 696344
سرویس خبری : سایر محتوای سیاسی
 

شباهت ها و تفاوت های ایران و کره شمالی
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

روزنوشت

شباهت ها و تفاوت های ایران و کره شمالیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ