نسخه چاپی - جبهه مردمی در مقابل جبهه دشمن
تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 09:05
کد خبر : 696345
سرویس خبری : سایر محتوای سیاسی
 

جبهه مردمی در مقابل جبهه دشمن
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

کار تشکیلاتی

جبهه مردمی در مقابل جبهه دشمنسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ