تاریخ : سه شنبه 05 تير 15:59
کد خبر : 699105
سرویس خبری : امام و رهبری
 

جنگ اقتصادی،وظیفه شرعی
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

کلام امام خمینی (ره)

جنگ اقتصادی ، وظیفه شرعیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ