تاریخ : سه شنبه 05 تير 16:03
کد خبر : 699106
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

وفای به عهد

وفای به عهد

یاد یاران

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

یاد یاران (شهید دکتر مصطفی چمران)

وفای به عهد ...سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ