تاریخ : جمعه 08 تير 20:24
کد خبر : 699689
سرویس خبری : قوه قضائیه
 

اسلام با صداقت رشد می کنه نه دروغ!
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

حکایت خوبان

اسلام با صداقت رشد می کنه نه با دروغ !سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ