تاریخ : جمعه 08 تير 20:27
کد خبر : 699690
سرویس خبری : امام و رهبری
 

زیارت او زیارت حسین(ع) است
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

کلام ولایت

زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ، زیارت امام حسین (ع) استسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ