تاریخ : دوشنبه 18 تير 22:21
کد خبر : 701455
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

یادت باشد

یادت باشد

معرفی کتاب

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب "یادت باشد "

عاشقانه شهید مدافع حرم

مولف : حمید سیاهکالی مرادی

ناشر : نشر فحوای دانشسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ