تاریخ : دوشنبه 07 آبان 15:03
کد خبر : 721038
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

عاشورا

عاشورا

معرفی کتاب

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب " عاشورا "

مولف : علی صفایی حائری

ناشر : نشر لیله القدرسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ