تاریخ : دوشنبه 07 آبان 15:05
کد خبر : 721039
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

تویوتای آخرین مدل
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

یاد یاران ( شهید عبدالکریم هاشمی نژاد )

تویوتای آخرین مدلسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ