پایگاه مقاومت بسیج آل بویه
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
1766
محبوب
شب امضای تقدیر
شب امضای تقدیر

سومین شب قدر از راه رسید

1397/03/17 18:27
شب رقم خوردن تقدیر
شب رقم خوردن تقدیر

دومین شب قدر

1397/03/15 20:30
شب تقدیر
شب تقدیر

نخستین شب قدر از راه رسید

1397/03/13 15:01
آخرین شب قدر
آخرین شب قدر

اعمال شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

1396/03/27 17:42
شب تقدیر
شب تقدیر

اعمال شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

1396/03/26 18:49
شب هایی برتر از هزار ماه
شب هایی برتر از هزار ماه

اعمال شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

1396/03/23 17:27
شبی برتر از هزار ماه
شبی برتر از هزار ماه

شب های قدر فرصتی است از جانب پروردگار خوبی ها برای غبار از تن شستن،برای دوباره به دنیا آمدن و دوباره تطهیر شدن از هر آنچه بر تن ما زنگار و سیاهی ایجاد کرده است.

1395/04/07 07:53