پایگاه مقاومت بسیج آل بویه
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
1766
محبوب
این بار را به منزلش برسانید
این بار را به منزلش برسانید

کلام امام

1397/07/16 09:10
پیام عاشورا، قیام علیه حاکم ستمگر
پیام عاشورا، قیام علیه حاکم ستمگر

کلام امام راحل

1397/06/28 16:46
آینده نگری امام صادق (ع)
آینده نگری امام صادق (ع)

کلام امام

1397/05/22 02:16
جنگ اقتصادی،وظیفه شرعی
جنگ اقتصادی،وظیفه شرعی

کلام امام

1397/04/05 15:59
عزل یک خائن
عزل یک خائن

کلام امام راحل

1397/03/20 15:07
مجلس محل مباحثه،نه مبارزه و جبهه بندی
مجلس محل مباحثه،نه مبارزه و جبهه بندی

کلام امام راحل

1397/03/09 16:24
باید خودمان را آماده کنیم
باید خودمان را آماده کنیم

کلام امام

1397/02/13 17:26
حق پاسداری را ادا کنید
حق پاسداری را ادا کنید

کلام امام راحل

1397/01/31 08:30
نوروز با طعم شیرین یاد خدا
نوروز با طعم شیرین یاد خدا

کلام امام راحل

1396/12/29 11:33
چشم و چراغ ملت
چشم و چراغ ملت

کلام امام راحل

1396/12/10 18:51
هیچ گاه از کارها مایوس نشوید
هیچ گاه از کارها مایوس نشوید

کلام امام

1396/09/24 16:43
تواضع رسول الله (ص)
تواضع رسول الله (ص)

کلام امام روح الله (ره)

1396/09/15 08:33
بسیج علیه رژیم صهیونیستی
بسیج علیه رژیم صهیونیستی

پوستر

1396/07/16 10:48