پایگاه مقاومت بسیج آل بویه
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
1773
محبوب
این بار را به منزلش برسانید
این بار را به منزلش برسانید

کلام امام

1397/07/16 12:40
پیام عاشورا، قیام علیه حاکم ستمگر
پیام عاشورا، قیام علیه حاکم ستمگر

کلام امام راحل

1397/06/28 21:16
آینده نگری امام صادق (ع)
آینده نگری امام صادق (ع)

کلام امام

1397/05/22 06:46
جنگ اقتصادی،وظیفه شرعی
جنگ اقتصادی،وظیفه شرعی

کلام امام

1397/04/05 20:29
عزل یک خائن
عزل یک خائن

کلام امام راحل

1397/03/20 19:37
مجلس محل مباحثه،نه مبارزه و جبهه بندی
مجلس محل مباحثه،نه مبارزه و جبهه بندی

کلام امام راحل

1397/03/09 20:54
باید خودمان را آماده کنیم
باید خودمان را آماده کنیم

کلام امام

1397/02/13 21:56
حق پاسداری را ادا کنید
حق پاسداری را ادا کنید

کلام امام راحل

1397/01/31 13:00
نوروز با طعم شیرین یاد خدا
نوروز با طعم شیرین یاد خدا

کلام امام راحل

1396/12/29 15:03
چشم و چراغ ملت
چشم و چراغ ملت

کلام امام راحل

1396/12/10 22:21
هیچ گاه از کارها مایوس نشوید
هیچ گاه از کارها مایوس نشوید

کلام امام

1396/09/24 20:13
تواضع رسول الله (ص)
تواضع رسول الله (ص)

کلام امام روح الله (ره)

1396/09/15 12:03
بسیج علیه رژیم صهیونیستی
بسیج علیه رژیم صهیونیستی

پوستر

1396/07/16 14:18