تاریخ : جمعه 15 تير 08:45
کد خبر : 700733
سرویس خبری : عکس خبری
 

جلسه عمومی وهفتگی پایگاه ثارالله

جلسه عمومی وهفتگی پایگاه ثارالله

جلسه عمومی وهفتگی پایگاه ثارالله برگزارشد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج ثارالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

برگزاری جلسه عمومی وهفتگی پایگاه ثارالله از نمازمغرب وعشادرشبستان مسجدحجت بن الحسن(عچ)برگزارشد.

دراین جلسه اعضای شورا واعضای عادی/فعال نیزحضورداشتند.

بخش اول:تلاوت قرآن کریم

بخش دوم:برگزاری نمازمغرب وعشا

بخش سوم:سحنرانی فرماندهی محترم درباره ی برنامه های آتی

بخش چهارم:صحبت تک تک اعضای شورادرباره ی فعالیت های خود

بخش پنجم:صحبت تک تک اعضای  عادی وفعال درمورد برنامه های تابستانی

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ