پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
دوشنبه 03 مهر 1396 -

رای به سایت :
2234
محبوب

شهیدمحمدرضاعبدالله زاده

تاریخ شهادت:  1363-01-06
محل شهادت:  دارخوئین