پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
3811
محبوب

شهیدمحمدرضاعبدالله زاده

تاریخ شهادت:  1363-01-06
محل شهادت:  دارخوئین