پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
دوشنبه 03 مهر 1396 -

رای به سایت :
2234
محبوب

شهیدجمشید شفیعی

تاریخ شهادت:  1361-02-13
محل شهادت:  دارخوئین