پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
شنبه 05 اسفند 1396 -

رای به سایت :
3279
محبوب

شهیدجمشید شفیعی

تاریخ شهادت:  1361-02-13
محل شهادت:  دارخوئین