پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
چهارشنبه 28 آذر 1397 -

رای به سایت :
3840
محبوب

شهیدجمشید شفیعی

تاریخ شهادت:  1361-02-13
محل شهادت:  دارخوئین