پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
شنبه 05 اسفند 1396 -

رای به سایت :
3279
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج جندالله

توضيحات:   تحت پوشش حوزه 213 فتح - ناحیه مقداد، از سال1358 تشکیل شده است
<p> &nbsp;تحت پوشش حوزه 213 فتح - ناحیه مقداد، از سال 1358 تشکیل شده است.</p> <p> &nbsp;</p>