پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
چهارشنبه 01 آذر 1396 -

رای به سایت :
2561
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج جندالله

توضيحات:   تحت پوشش حوزه 213 فتح - ناحیه مقداد، از سال1358 تشکیل شده است
<p> &nbsp;تحت پوشش حوزه 213 فتح - ناحیه مقداد، از سال 1358 تشکیل شده است.</p> <p> &nbsp;</p>