تاریخ : پنجشنبه 21 دي 16:15
کد خبر : 638515
سرویس خبری : امنیتی و دفاعی
 

گشت های محله محور

گشت های محله محور

در جلسه فوق العاده پایگاه مطرح گردید

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

جلسه فوق العاده پایگاه با محوریت گشت های محله محور

عصر چهارشنبه جلسه فوق العاده پایگاه با حضور جمعی از اعضای پایگاه جهت برقراری امنیت محله در محدوده سرزمینی برگزار گردید.

 

پایان خبر 

با دعا جهت سلامتی امام زمان ارواحنا فداه و نائب بر حقشان 

اللهم احفظ قائدنا  الخامنه ایسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ