تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 18:01
کد خبر : 694702
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

مراسم احیای شب بیست و یکم

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

گزارش تصویری از مراسم احیای شب بیست و یکمسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ