تاریخ : جمعه 18 خرداد 16:27
کد خبر : 695002
سرویس خبری : امنیتی و دفاعی
 

روز قدس با سربازان کوچک امام خامنه ای

روز قدس با سربازان کوچک امام خامنه ای

سربازان کوچک امام خامنه ای در مانور حمایت از کودکان فلسطینی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

حضور سربازان کوچک امام خامنه ای در  راهپیمایی روز قدس با شعار

اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ