تاریخ : چهارشنبه 13 تير 18:51
کد خبر : 700487
سرویس خبری : سایر محتوای ورزشی
 

تابستان داغ فوتبالی با بچه های پایگاه

تابستان داغ فوتبالی با بچه های پایگاه

در سالن 9 دی برگزار می گردد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

تابستان فوتبالی با بچه های پایگاه 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ