تاریخ : جمعه 15 تير 07:42
کد خبر : 700729
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

اردوی زیارتی فرهنگی کهف الشهدا

اردوی زیارتی فرهنگی کهف الشهدا

کهف را عاشق شوی آخر شهیدت می کند

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

 

اردوی زیارتی فرهنگی کهف الشهدا

زمان : سه شنبه نوزدهم تیرماه ساعت17 

مسئول هماهنگی جهت ثبت نام : آقای فریفته 09363121405

 

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ